جذب معرف – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

جذب معرف

با معرفی مستقیم یک پژوهشگر برای ترجمه، ۵ تا 7 درصد از هزینه سفارش درپایان ماه به حساب شما واریز می شود


سهم معرف
تعرفه طلایی تعرفه حرفه ای
۵ درصد ۷ درصد
مثال: سهم معرف برای سفارش ۴۰۰۰ کلمه انگلیسی به فارسی (تعرفه ها)
7200 تومان 16800 تومان
مثال: سهم معرف برای سفارش ۴۰۰۰ کلمه فارسی به انگلیسی
12000 تومان 50400 تومان

 

خانه کتاب و ترجمه دقیق