تحلیل المان محدود ارتعاشات پوسته های استوانه ای جدار نازک FGM با ضخامت متغیر – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu
خانه کتاب و ترجمه دقیق