تخفیف ویژه

ترجمه کتاب Facts and Figures اطلاعات و ارقام

تومان40,000

نام اثر: Facts & Figures اطلاعات و ارقام
نویسنده: لیندا لی – پاتریک آکرت
محتویات: کتاب
زبان
: فارسی
تعداد صفحه: 272

4 در انبار

توضیحات


کتاب حاضر براي توسعه مهارت خواندن به طور سيستماتيک است. هدف اين مجموعه توسعه واژگان زبان آموزان و کاوش و گسترش مهارت هاي تفکر است. این محصول ترجمه کتاب Facts and Figures است.
ترجمه کتاب Facts and Figures& Figures
ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures
نمونه صفحه کتاب ترجمه کتاب Facts and Figures

 


توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg