حرفهایی با تایپـیستان – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

حرفهایی با تایپـیستان

  • دقت، سرعت و تعهد سه ویژگی مهم است که هر تایپستی ملزم به رعایت آنها است؛ و این ویژگی در تایپستان #خانه_ترجمه_دقیق مشهود است.
  • قطه گذاری های متن مبدا در متن مقصد باید رعایت شود. منظور از نقطه گذاری، شماره­ ی تیترها، محل ویرگول ها، نقطه ویرگول ها، نقطه ها، دونقطه، علامت نقل قول، پرانتز، متون کج نوشته (Italic)، برجسته نویسی (Bold) و سایر علامت های موجود در متن مبدأ است. ضمناً کل متن باید تمام­ چین (justify) باشد، غیراز شرح جداول که در پاره ­ای مواقع در وسط می آید.
  • فونت برای متون فارسی بی­-نازنین (فونت فارسی)، و برای متون انگلیسی نیو تایمز رومانز (فونت انگلیسی New Times Romans) است.
  • اندازه فونت 13 و فاصله خطوط 2 است.
  • از تایپیست انتظار می­ رود که به نرم ­افزار ورد (Word Office) آشنایی داشته باشند.
  • از تایپیست انتظار می­ رود که در قبال متن متعهد باشد و هیچ چیزی اضافه یا حذف یا تغییر ندهد.
  • از تایپیست انتظار می­ رود که در قبال تحویل سفارش متعهد باشد.

 

خانه کتاب و ترجمه دقیق