حرفهایی با مترجمان – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

حرفهایی با مترجمان

خانه ترجمه دقیق

 1. امانتداری، روانی و ظرافت سه ویژگی مهم در عمل ترجمه هستند که هر مترجمی ملزم به رعایت آنها است؛ و این ویژگی مترجمان #خانه_ترجمه_دقیق است.
 2. متنی که برای ترجمه به شما تحویل داده می شود، متن مبدأ نام دارد و ترجمه های شما متن مقصد نامیده می­شود.
 3. نقطه گذاری های متن مبدا در متن مقصد باید رعایت شود. منظور از نقطه گذاری، شماره­ ی تیترها، محل ویرگول ها، نقطه ویرگول ها، نقطه ها، دونقطه، علامت نقل قول ( قبول نیست؛ برای متن فارسی و برای متن انگلیسی)، پرانتز، متون کج نوشته (Italic)، برجسته نویسی (Bold) و سایر علامت های موجود در متن مبدأ است. ضمناً کل متن باید تمام­ چین (justify) باشد، غیراز شرح جداول که در پاره ­ای مواقع در وسط می آید.
 4. مترجمان انگلیسی به فارسی، ترجمه را با فونت بی­-نازنین (فونت فارسی)، اندازه ۱۳ و فاصله خطوط ۲ تنظیم کنید.
 5. مترجمان فارسی به انگلیسی ، ترجمه را با فونت نیو تایمز رومانز (فونت انگلیسی New Times Romans)، اندازه ۱۳ و فاصله خطوط ۲ تنظیم کنید.
 6. عنوان مقاله مقصد، عناوین درون متنمقصد، عناوین تعاریف درون متن مقصد، عناوین جداول و اشکال با حروف اول بزرگ نوشته شود (فقط کلمات اصلی).
 7. رفرنسهای درون متن نیز به متن مقصد بصورت فارسی یا انگلیسی بصورت تایپی نه عکس انتقال داده می شود (خیلی مهم).
 8. پاراگراف بندی متن مبدا همیشه رعایت شود (اینترهای بیجا زده نشود). یا مثلا اگر عنوان جدول یا شکلی در وسط جمله است، در متن مقصد نیز در وسط باشد.
 9. از مترجم انتظار می­ رود که به نرم ­افزار ورد (Word Office) آشنایی داشته باشند.
 10. غیر از مواردی معدود (فرمولها) مترجم نمی تواند از کراپ عکس برای انتقال استفاده کنید. درحقیقت متن مقصد باید بازآفرینی جدید متن مبداء باشد هم از لحاظ صوری و هم تخصصی.
 11. فرمولهای بزرگ کراپ می شوند. فرمولهای کوچک که با صفحه کلید معمولی قابل اعمال است نوشته می شوند.
 12. جدول های متن مبدا باید در متن مقصد مجدد رسم شوند. برای متن فارسی نوشته ها از راست به چپ، و برای متن انگلیسی نوشته ها از چپ به راست هستند.

عدم رعایت این موارد، ممکن است مشمول جریمه برای مترجم باشد (کلیک)


 

خانه کتاب و ترجمه دقیق