معرفی مترجمان دقیق – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

معرفی مترجمان دقیق

نام: بهنام

نام خانوادگی: رجب پور

تحصیلات: مترجمی زبان انگلیسی، مطالعات ترجمه

شغل: مدرس دانشگاه، نویسنده ۳ کتاب چاپ شده، مترجم ۳ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه، سرپرست دقیق

کد مترجمی: مترجم حرفه ای

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی در رشته های کشاورزی، آب، روانشناسی، مدیریت سازمانی/ بازرگانی / آموزشی، نرم افزار، برق قدرت / شبکه الکترونیک، ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی/ زبانشناسی، نانوتکنولوژی، شیمی محض / شیمی آلی، ریاضی محض و کاربردی، هوش مصنوعی، علوم سیاسی (بین الملل) و جامعه شناسی، بازاریابی / اینترنت، حسابداری


نام: سمانه

نام خانوادگی: امین پور

تحصیلات: مترجمی زبان انگلیسی، مطالعات ترجمه

شغل: مترجم ۶ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه

کد مترجمی: مترجم حرفه ای

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در اکثر رشته های زیست شناسی،اقتصاد، بازرگانی، ورزش، مالی، کشاورزی و صنایع غذایی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، شیمی، پزشکی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، مدیریت و حسابداری


خانه کتاب و ترجمه دقیق