معرفی مترجمان دقیق – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

معرفی مترجمان دقیق

نام: بهنام
نام خانوادگی: رجب پور
تحصیلات: مترجمی زبان انگلیسی، مطالعات ترجمه
شغل: مدرس دانشگاه، نویسنده ۳ کتاب چاپ شده، مترجم ۳ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه، سرپرست دقیق
کد مترجمی: مترجم حرفه ای
تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی در رشته های کشاورزی، آب، روانشناسی، مدیریت سازمانی/ بازرگانی / آموزشی، نرم افزار، برق قدرت / شبکه الکترونیک، ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی/ زبانشناسی، نانوتکنولوژی، شیمی محض / شیمی آلی، ریاضی محض و کاربردی، هوش مصنوعی، علوم سیاسی (بین الملل) و جامعه شناسی، بازاریابی / اینترنت، حسابداری


نام: سمانه
نام خانوادگی: امین پور
تحصیلات: مترجمی زبان انگلیسی، مطالعات ترجمه
شغل: مترجم ۶ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه، مدرس آموزشگاه زبان
کد مترجمی: مترجم طلایی
تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در اکثر رشته های زیست شناسی، اقتصاد، بازرگانی، ورزش، مالی، کشاورزی و صنایع غذایی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، شیمی، پزشکی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، مدیریت و حسابداری


نام: فرشته
نام خانوادگی: ایرانلی
میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مطالعات ترجمه
شغل: مدرس دانشگاه، دبیر زبان انگلیسی، مترجم ۱ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه
کد مترجمی: مترجم نقره ای
تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در رشته های برق و الکترونیک، معماری، مدیریت و حسابداری، کامپیوتر، عمران، مدیریت و حسابداری


نام: الهام
نام خانوادگی: ایمانجانی
میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی
شغل: مدرس آموزشگاه، دبیر زبان انگلیسی
کد مترجمی: مترجم نقره ای
تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در اکثر رشته های زیست شناسی، اقتصاد، بازرگانی، ورزش، مالی، کشاورزی و صنایع غذایی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، شیمی، پزشکی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، مدیریت و حسابداری


نام: زهرا
نام خانوادگی: غلامی
میزان تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
شغل: مدرس دانشگاه
کد مترجمی: مترجم طلایی
تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در رشته های برق و الکترونیک، معماری، مدیریت و حسابداری، کامپیوتر، عمران، مدیریت و حسابداری


نام: زهرا
نام خانوادگی: کواکبیان
میزان تحصیلات: دکتری
شغل: مدرس دانشگاه، دانشجوی دکتری
کد مترجمی: مترجم طلایی
تخصص های ترجمه: متون انگلیسی به فارسی در رشته های برق و الکترونیک، معماری، مدیریت و حسابداری، کامپیوتر، عمران


خانه کتاب و ترجمه دقیق