پروژه های متنی (پایان یافته) – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

پروژه های متنی (پایان یافته)

۱- ترجمه کتابچه چکیده مقاله های همایش بین المللی شمس ۲۰۱۷-۱۳۹۶ – فارسی به انگلیسی – کلیک
2- ترجمه کتابچه گزینه مقالات شمس – تماشای خورشید ۲۰۱۷-۱۳۹۶ – فارسی به انگلیسی – کلیک
3- ترجمه کامل بیش از 10 کتاب برای استادان و دانشجویان دانشگاههای معتبر ایران

خانه کتاب و ترجمه دقیق