بازرسی و کنترل کیفیت – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

بازرسی و کنترل کیفیت


مترجمان و تایپیستان گرامی، لطفا به نکات زیر توجه کنید:

  • قبل از پذیرش نهایی سفارش مطمئن شوید که سفارش را با تعهد کامل تحویل خواهید داد.
  • اگر در ترجمه یا تایپ تبحر و تخصص ندارید، آنرا قبول نکنید. اگر تخصص لازم در ترجمه متنی را ندارید یا روشهای مقابله با متن را بلد نیستید، آن سفارش را انتخاب نکنید.
  • اگر مترجم یا تایپیست بصورت غیرموجه سفارش را لغو کند؛ تا ارائه دلیل مستدل همکاری وی با خانه ترجمه دقیق به حالت تعلیق درخواهد آمد.
  • مواردی که مشمول جریمه است:

۱- اگر مشخص شود که مترجم از ترجمه های ماشینی استفاده کرده است، همکاری وی با دقیق قطع خواهد شد.
۲- مترجم تا ۱ ساعت بعد از قبول سفارش نهایی می تواند آنرا لغو نماید که مستوجب هیچگونه جریمه ای نخواهد بود؛ درغیراینصورت درصورتیکه مترجم بعد از پذیرش نهایی سفارش را به هردلیلی لغو کند، مشمول جریمه خواهد شد. میزان جریمه براساس هر ۲۵۰ کلمه در یک ساعت، با توجه به تعرفه ها، سفارش خواهد بود. (کلیک)
۳- عدم رعایت فرمت تعیین شده توسط دقیق (کلیک) (حتی کوچکترین مورد)، ۱۰ درصد از سهم مترجم کسر خواهد شد.
4- عدم انتقال درست تخصص متن: کسر 30 درصد برای تعاریف پایین تر
5- خطاهای ترجمه در تعرفه طلایی: کسر 50 درصد (ترجمه های طلایی کاملا بدون اشتباه)
6- مشتریان دقیق هرلحظه میتوانند تقاضای بررسی مجدد ترجمه را بکنند.


 

 

خانه کتاب و ترجمه دقیق