هشدار به متقاضيان و متخلفان آزمون هاي بين المللي – فروشگاه دقیق
مشاهده غرفه ها
هشدار به متقاضيان و متخلفان آزمون هاي بين المللي

هشدار به متقاضيان و متخلفان آزمون هاي بين المللي

به اطلاع متقاضيان شرکت در آزمون‌هاي بين‌المللي نظيرTOEFL ، GRE، IELTSو … مي‌رساند با توجه به وجود تعدادي افراد و شرکت‌هاي سود جو که با تبليغات و وعده‌هاي واهي مبني بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب اقدام به کلاهبرداري و اخذ مبالغ قابل توجهي از اين افراد مي‌نمايند، اين سازمان به عنوان ناظر آزمون‌هاي  بين‌المللي در کشور، ضمن برخورد قانوني و معرفي اين مراکز به مراجع قضايي، موارد ذيل را براي اطلاع متقاضيان يادآوري مي‌نمايد:

1.      تنها مدارکي از طريق اين سازمان مورد گواهي و تاييد قرار خواهند گرفت که قبلاً مجري آزمون از سوي اين سازمان مجوز برگزاري آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور (بخش آزمون‌هاي بين الملل) نسبت به مجاز بودن مرکز اطمينان حاصل نماييد.
2.      با داوطلباني که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون هاي اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از 2 تا 10 سال از شرکت در آزمون‌هايي که اين سازمان برگزار مي‌نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند شد­. همچنين در صورتي که متخلفان در طول محروميت اقدام به ثبت نام در يکي مراکز نمايند­، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگيري به عمل خواهد آمد.
3.      مراکز برگزاري آزمون‌ها موظف به رعايت قوانين بوده و بايستي از ثبت نام اين افراد خودداري نمايند و در صورت تخلف­، مجوز آنان لغو مي­گردد.
4.      داوطلباني که با جعل مدارک هويتي سعي در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند و در آن شرکت کنند و تخلف آنان (حتي پس از دريافت مدرک ) اثبات گردد، برابر مقررات برگزاري آزمون­ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون‌ها به مدت 2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اينکه جعل هرگونه اسناد دولتي و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به جاي داوطلب اصلي، برابر قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) جرم تلقي مي‌شود و مجازات کيفري به همراه خواهد داشت، اين گروه از متخلفان براي صدور احکام قضايي به مراجع قضايي معرفي مي‌گردند.

يادآور مي‌شود که براساس قوانين مؤسسات صاحب امتياز آزمون‌هاي بين‌المللي، ­کليه مراحل ثبت نام آزمون‌ها بايستي شخصاَ توسط شخص متقاضي انجام شود و در صورت عدم رعايت شرايط ثبت نام، از شرکت متقاضي در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه با افراد يا شرکت‌هاي سودجو که به روش‌هاي مختلف اقدام به ثبت نام متقاضيان در آزمون هاي بين المللي مي نمايند برخورد قانوني خواهد شد.


لغات ضروری برای جی آر ای

لغات عمومی GRE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فروشگاه دقیق