طرح تخفیف – خانه کتاب و ترجمه دقیق

طرح تخفیف

طرح های تخفیف ثابت و دائمی

  • اگر برای اولین بار است که به دقیق سفارش می دهید، 200 کلمه تخفیف خواهید داشت.
  • سه نفر بصورت مستقیم معرفی کنید، 600 کلمه در ترجمه تخفیف بگیرید.
  • به ازاء ۱۰۰۰۰ کلمه سفارش، 1000 کلمه در ترجمه تخفیف بگیرید.
  • یک نفر استاد دانشگاه بطور مستقیم معرفی کنید، 500 کلمه در ترجمه تخفیف بگیرید.
  • اگر ترجمه هایی که در دقیق برای شما انجام شده است در ژورنالهای مکتوب یا آنلاین ثبت شوند، 500 کلمه تخفیف می گیرید.
  • ۱۰ پست از کانال تلگرام موسسه را در گروه های تلگرام فوروارد کنید، ۴۰۰ کلمه ترجمه تخفیف بگیرید.
  • به ازاء هر بار معرفی تصویری بهمراه تگ کردن موسسه در پست ها و استوری اینستاگرام ۵ درصد در ترجمه تخفیف بگیرید.

توضیح
* منظور از بطور مستقیم، ثبت سفارش توسط معرفی شونده است.
* تخفیف قابل انتقال به دوست یا همکار می باشد (اگر خودتان استفاده نمی کنید).
* هر تعرفه ای را که برای سفارش انتخاب می کنید، تخفیف نیز در همان تعرفه خواهد بود (بعنوان مثال، اگر ترجمه ای طلایی سفارش می دهید، نمی توانید تخفیف را در تعرفه حرفه ای استفاده کنید)
* اگر سفارش شما کمتر از ۱۰.۰۰۰ کلمه است، سفارشهای شما تا رسیدن به ۱۰.۰۰۰ کلمه، ثبت می شوند.
* تخفیف اولین سفارش برای مقاله بلند (حداقل ۳۰۰۰ کلمه) است.

 

سفارش سریع از تلگرام

t.me/rajabpoorbehnam

09142101720 Behnam Rajabpoor

طرح همکاری تبلیغاتی:

اگر می توانید پوستر خانه ترجمه دقیق را در تابلو اعلانات دانشگاه، دانشکده یا موسسه نصب کنید، ۳۰.۰۰۰ تومان به حساب شما واریز می شود.