معرفی مترجمان دقیق – خانه کتاب و ترجمه دقیق

معرفی مترجمان دقیق

نام: بهنام

نام خانوادگی: رجب پور

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

شغل: مدرس دانشگاه، نویسنده ۳ کتاب چاپ شده، مترجم ۳ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه

کد مترجمی: مترجم حرفه ای

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی در رشته های کشاورزی، آب، روانشناسی، مدیریت سازمانی/ بازرگانی / آموزشی، نرم افزار، برق قدرت / شبکه الکترونیک، ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی/ زبانشناسی، نانوتکنولوژی، شیمی محض / شیمی آلی، ریاضی محض و کاربردی، هوش مصنوعی، علوم سیاسی  (بین الملل) و جامعه شناسی، بازاریابی / اینترنت، حسابداری


نام: فرشته

نام خانوادگی: ایرانلی

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

شغل: مدرس دانشگاه، دبیر زبان انگلیسی، مترجم ۱ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه

کد مترجمی: ۴۳۵۱ – مترجم طلایی

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در رشته های برق و الکترونیک، معماری، مدیریت و حسابداری، کامپیوتر، عمران


نام: منصور

نام خانوادگی: نقی لو

میزان تحصیلات: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

کد مترجمی: ۳۹۶۱ – مترجم طلایی

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در رشته های برق و الکترونیک، معماری، مدیریت و حسابداری، کامپیوتر، عمران

 


نام: الهام

نام خانوادگی: ایمانجانی

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی

شغل: مدرس آموزشگاه، دبیر زبان انگلیسی

کد مترجمی: مترجم طلایی

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در اکثر رشته های زیست شناسی،اقتصاد، بازرگانی، ورزش، مالی، کشاورزی و صنایع غذایی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، شیمی، پزشکی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، مدیریت و حسابداری


نام: سمانه

نام خانوادگی: امین پور

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی

شغل: مترجم ۶ کتاب چاپ شده، پژوهشگر مطالعات ترجمه

کد مترجمی: مترجم حرفه ای

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در اکثر رشته های زیست شناسی،اقتصاد، بازرگانی، ورزش، مالی، کشاورزی و صنایع غذایی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، شیمی، پزشکی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، مدیریت و حسابداری


نام: مهدی

نام خانوادگی:علیزاده

میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت دولتی

شغل: مترجم زبان انگلیسی، دارنده مدارک advanced و Junior از کانون زبان ایران

تخصص های ترجمه: متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در اکثر رشته های مدیریت و حسابداری، نفت و گاز، پتروشیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، پزشکی، اقتصاد، حقوق، سیاسی، معماری، بازرگانی، ورزش، متالوژی و مواد، مالی، برق و الکترونیک، کشاورزی و صنایع غذایی، روانشناسی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم پایه، شیمی، کامپیوتر، محیط زیست